Steffen Drache

At the lake I

Chemnitz, August 2010